Bøger

Marie har skrevet flere bøger med indsigter og gode råd om livet som pårørende. Her kan du læse om hendes seneste udgivelser og se, hvordan du kan bestille dem. For tiden arbejder Marie på en bog om den allersidste tid, for hun mener, at vi ikke bare skal blive bedre til at tale om døden, vi skal også vide mere om den – ud fra et pårørendeperspektiv, naturligvis. Ud over bøgerne skriver Marie løbende artikler og debatindlæg, og måske har du også læst om hende og hendes bøger i din patientforenings medlemsblad. 

300 gode råd til pårørende om plejehjem
300 gode råd til pårørende om plejehjem fra 2021 er en grundig gennemgang af hele processen, lige fra de første tanker om, at det måske er ved at være tid til at tage snakken om plejehjem, over ansøgningen, indflytningen og de nye vaner i hverdagen, til den allersidste del af livet på plejehjem og tiden lige efter. Rådene er både praktiske, konkrete og skrevet med forståelse og indfølelse. Der er mange følelser i spil, og oveni det kommer så alle de praktiske ting, man skal forholde sig til. Med de rigtige råd i baghånden kan man være bedre forberedt og forhåbentlig undgå nogle af de bekymringer, der ellers ville tynge.
Overlevelsesmanual for omsorgspårørende

Overlevelsesmanual for omsorgspårørende blev udgivet i 2020. Bogen er en grundig guide med overvejelser, opmærksomhedspunkter og gode råd om alt fra at indstille sig på en diagnose, tilrette sit hjemmeliv, kommunikere med familie, sundhedsvæsen og kommune til vigtigheden af god egenomsorg, overvejelser om flytning til døgnpleje og pårørendes rolle i den sidste tid. Det handler ikke om at blive dygtigere til at hjælpe andre, men om at hjælpe hinanden til bedre at kunne rumme og mestre de nye livsvilkår som omsorgspårørende. Du kan bestille bogen hos din boghandler eller på saxo.com.

At leve ved siden af kronisk sygdom – beretninger fra og for pårørende til parkinsonramte

I 2012 udkom bogen At leve ved siden af kronisk sygdom – beretninger fra og for pårørende til parkinsonramte, som Marie redigerede og selv bidrog til. Her fortæller 13 pårørende hver deres historie til inspiration og eftertanke. Med stor åbenhed fortælles om de gode og de hårde dage, om de store udfordringer og de svære følelser. Bogen kan købes gennem Parkinsonforeningen.

Gode råd når den demente pårørende skal på plejehjem
Marie var tovholder, da en gruppe pårørende til demensramte i 2015 sammenfattede deres råd omkring flytning til plejehjem. Pjecen er udgivet af foreningen Løvfald (som siden er nedlagt).
Scroll til toppen