Foredrag

Alle foredrag er udviklet til 1 ½ times varighed inklusiv spørgsmål og svar til sidst, men kan tilrettes til andre rammer. Foredragene bliver altid tilpasset til den konkrete sammenhæng og publikum.

Mit liv som pårørende
Dette foredrag henvender sig især til foredragsforeninger med en generel interesse for emnet. Marie fortæller om, hvordan hun er endt som de pårørendes talerør – fra den første stormende ferieforelskelse i ham, der skulle blive hendes mand, over en stadig mere belastede hverdag med sygdom, som ledte hende til nye indsigter. Dette ligger til grund for initiativet til at stifte foreningen Pårørende i Danmark og energien til at skrive bøger med råd til pårørende. Marie fortæller ærligt om, hvordan kærlighed udfordres af sygdom, hvordan afmagt og skyldfølelse tærer på kræfterne, om hvordan plejehjemsflytning kan føles som en nødvendig falliterklæring og om hvordan hendes mands død kom som både en katastrofe og en befrielse.
Pas på dig selv som pårørende
Foredraget er udviklet med tanke på patientforeninger, men kan også være relevant for andre foredragsarrangører. Det kan afholdes for blandede grupper af ramte og pårørende, men fungerer bedst, hvis alle deltagerne er pårørende. Marie sætter ord på det, der belaster – både praktisk og følelsesmæssigt – og som vi deler på tværs af diagnoser og prognoser. Deltagerne får et helt konkret og praktisk værktøj til at bedømme deres egen trivsel. Marie giver derefter et overblik over mulighederne for at få hjælp og støtte fra det offentlige, fra den frivillige sektor og fra ens eget netværk. Men den vigtigste pointe er, at vi pårørende må erkende, at hvis vi ikke tager vores eget fysiske og psykiske helbred alvorligt, så kan vi ikke i længden blive ved at være stærke og sunde nok til at tage os af andre.
Hvornår er det tid til plejehjem?
Dette foredrag er henvendt til patientforeninger, foredragsforeninger, menighedsråd og andre med interesse for ældreområdet. Det opleves som en af livets allervanskeligste beslutninger, når en pårørende må sige til sin ægtefælle gennem et langt liv, eller til sin gamle far eller mor, at ”nu kan jeg ikke mere, nu må du flytte på plejehjem”. Marie giver helt konkrete og praktiske ideer til at gøre beslutningen lidt mere fornuftsbetonet og lidt mindre følelsestung gennem 3 centrale spørgsmål: hvordan ved jeg, om det er rette tid for mit familiemedlem; hvordan ved jeg, at det er rette tid for mig selv; og hvem kan jeg rådføre mig med?
Kommunal pårørendepolitik – hvorfor og hvordan?
Dette foredrag henvender sig lokalpolitikere og lokale lobbyister på social- og sundhedsområdet, som gerne vil (videre)udvikle den kommunale pårørendepolitik og de konkrete indsatser for pårørende i kommunen. I en tid, hvor den kommunale service er under pres, især (men ikke kun) på ældreområdet og handicapområdet, kan man blive nødt til at skrue op for forventningerne til de pårørendes indsats. Men forskning viser tydeligt, at omsorgsopgaver slider på familierne. Marie udforsker den svære balance mellem frivillighed og forventningspres, og giver inspiration til måder at understøtte pårørendes indsats, så den bliver stabil og bæredygtig.
Pårørende – en belastet ressource
Dette foredrag er beregnet til sundhedsfagligt personale og andre, der gennem deres arbejde kommer i kontakt med pårørende. Fra alle sider ønsker man, at pårørende skal inddrages af sundhedsvæsnet og plejesektoren, men hvordan? Er pårørende ”bare” en arbejdsressource, man kan trække på, når nedskæringerne bider, og hvordan kommer deres viden, ønsker og behov i spil? Marie nuancerer begrebet ”pårørende” og problematiserer begrebet ”inddragelse” for at kunne indkredse, hvordan sundhedspersoner kan samarbejde med denne ofte villige og lige så ofte belastede (og derfor besværlige) gruppe. Det handler i høj grad om at skabe rammerne for en åben dialog, når store følelser møder en fortravlet hverdag.
Kontakt Marie, hvis du er interesseret i at booke et foredrag
Scroll til toppen